Urząd Gminy w Rudniku

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku o składzie, siedzibie i dyżurach

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Terytorialnych Komisji Wyborczych

Adresy adresy stron internetowych z materiałami dotyczącymi przeprowadzanych wyborów: https://www.pkw.gov.pl

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rudnik z dnia 6 lutego 2024 roku

POSTANOWIENIE NR 14/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

POSTANOWIENIE NR 13/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2024-02-06 11:11 Autor : Anna Gotlik Data publikacji : 2024-02-06 11:11 Osoba udostępniająca na stronie : Jarosław Borysowicz Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-28 16:28 Osoba modyfikująca : Anna Gotlik